'
                         Kort                              Geheel                                              Song's     
 


Hier kunt u een impressie krijgen van de meest recente optredens. 

Dit zijn soms samenvattingen van optredens en soms bepaalde songs.
De video's zijn op You Tube opgeslagen en worden doorgegeven aan deze website.
Voor informatie over de video's kunt U zich wenden tot de organisatie van Alle Hens.

Op facebook en Instagam staan op de pagina van "Shantykoor Alle Hens" ook regelmatig video's.

Bij tab Kort staan de korte samenvattingen van optredens.
Bij tab geheel staan de volledige optredens.
bij tab Songs staan de individuele songs .