'
         Het ontstaan                    Het vervolg                  
 Historie
 


Het koor wordt steeds vaker gevraagd voor een optreden. In 2005 wordt de naam "Alle Hens" gekozen en wordt Diederik Elings de dringend gewenste dirigent. De hele organisatie is in de eerste jaren in handen van Harry van Rooijen. Later neemt Alfons van Rooijen de financiële taken over en Ton te Lintum, Jan Zwartkruis en Jan Klein Mentink de uitvoerende bestuurstaken.

In 2010 wordt voor het eerst door “Alle Hens” een Oranjeconcert georganiseerd. Op het plein voor de R.K. Kerk, het hart van het dorp. Dit concert vindt tegenwoordig plaats in de kerk
Dit wordt nu steeds georganiseerd op de avond voor Koningsdag (26 april).


In 2011 vindt de eerste officiële Algemene Ledenvergadering plaats.
Harry van Rooijen doet een stapje terug. Hij wordt beloond met het erelidmaatschap.
Arnold Peters wordt de nieuwe voorzitter en is daarna opgevolgd door Robby Amels en vervolgens door Jan Marsman.