'
         Vrije toegang                       Besloten                           Oefenen            
 Agenda
 

De besloten optredens van het Shantykoor "Alle Hens".
(Van de koorleden worden altijd verwacht dat ze 30 minuten van te voren aanwezig zijn.)

Zondag 2 juni 2019 van 20.00- tot 22.00 uur voor Stichting Wassenaarse Zorgverlening.
Locatie: Prins Willem Alexander boot aan de kade in Arnhen.

Vrijdag 11 oktober 2019 van 19.30- tot 21.30 uur bij de Drentse vereniging Wageningen.
Verdere details volgen nog.