'
         Vrije toegang                       Besloten                           Oefenen            
 Agenda
 

De besloten optredens van het Shantykoor "Alle Hens".
(Van de koorleden worden altijd verwacht dat ze 30 minuten van te voren aanwezig zijn.)

Door de Corona pandemie zijn er voorlopig geen optredens