'
              Basis                                                 
 Ankerlid
 

Het is de intentie van het koor om meer bekendheid te verkrijgen bij een breder en vooral ook jonger publiek in de Overbetuwe en daarbuiten. Wij willen dit bereiken met promotie optredens in de Overbetuwe en in de regio. Daarmee verwachten wij met name ook  jongere leden aan ons te binden
Ons kostenniveau bestaat naast de vergoeding voor de professionele dirigent, tevens uit het gebruik van repetitie ruimte /reiskosten  en andere operationele kosten.
Voor incidentele uitgaven reserveren wij gelden en maken we indien mogelijk gebruik van fondsen.

Optredens en ledencontributies  geven een gedeeltelijke dekking van ons kostenniveau, maar is niet afdoende om jaarlijks financieel rond te komen.

Om deze reden is het Shantykoor Alle Hens op zoek naar financiële ondersteuning in de vorm van een  “Ankerlidmaatschap”.

Dit lidmaatschap is in ontwikkeling. Wij willen ons in eerste instantie richten op het Basis Ankerlidmaatschap. Dit lidmaatschap richt zich met namen op particulieren. In een latere fase willen wij  ons richten op het bedrijfsleven en deze op een sympathieke manier aan ons binden d.m.v. een ankerlidmaatschap met speciale tegenprestaties van Alle Hens.