'
      Shanties?                Zangers                Muzikanten            Historie
 


Shantykoor “Alle Hens” 
is ontstaan als familiekoor van de familie van Rooijen uit Driel.

In 2001 is het koor ontstaan. Op een feest van de familie van Rooijen voeren 7 broers en hun 3 zwagers zingend een act op. Het idee ontstaat om een koor op te richten. Harry van Rooijen nodigt zijn broers en zwagers uit voor een start in de bakkerij van zwager Antoon Schuiling. 9 van de 12 geven gehoor aan de oproep. Zittend aan tafels wordt er meegezongen met een CD vol zeemansliederen. In 2002 mag elke broer en zwager iemand inbrengen met verborgen zangtalent en enthousiasme.

Het koor wordt steeds vaker gevraagd voor een optreden. In 2005 wordt de naam "Alle Hens" gekozen en wordt Diederik Elings de dringend gewenste dirigent. De hele organisatie is in de eerste jaren in handen van Harry van Rooijen. Later neemt Alfons van Rooijen de financiële taken over en Ton te Lintum, Jan Zwartkruis en Jan Klein Mentink de uitvoerende bestuurstaken.

In 2010 wordt voor het eerst door “Alle Hens” een Oranjeconcert georganiseerd.
op het plein voor de R.K. Kerk, het hart van het dorp.
Dit wordt nu steeds georganiseerd op de avond voor Koningsdag (26 april).

In 2011 vindt de eerste officiële Algemene Ledenvergadering plaats.
Harry van Rooijen doet een stapje terug. Hij wordt beloond met het
erelidmaatschap.
Arnold Peters wordt de nieuwe voorzitter en is daarna opgevolgd door
Robby Amels en vervolgens door Jan Marsman.