'
              Basis                                                 
 

U kunt zich inschrijven voor een jaarlijkse financiële ondersteuning van Euro 50,--
Opgave bij de organisatie van het koor (zie Start/contact) of via e-mail adres van het koor:
Shantykoorallehens7@gmail.com
Graag onder opgave van onderstaande gegevens:
Naam :
Adres :
Tel nr :
e-mail adres :
Betaling per bank t.n.v. Shantykoor Alle Hens: NL92RABO0132268957
Datum en Handtekening:

Als tegenprestatie ontvangt u:
- Periodiek Alle Hens nieuwsbrief
- Gratis toegang bij optredens op vertoon van Ankerlidmaatschap en
- Gereserveerde plaats voor twee personen