'
         Vrije toegang                       Besloten                           Oefenen            
 Agenda
 


De vrij toegankelijke optredens van het Shantykoor "Alle Hens".
(Van de koorleden worden altijd verwacht dat ze 30 minuten van te voren aanwezig zijn.)

Door de Corona pandemie zijn er voorlopig geen optredens

Zondag 26 september 2021 Shanty Stratenfestival in Elst (OB) van 13.00 uur tot 16.30 uur
(details volgen nog)